zekat kimlere verilir?

Sual: Zekât kimlere verilir?
Cevap: Bunları maddeler hâlinde bildirelim:
1- Zengin olana, yani kurban nisabına malik olana Zekât verilmez. (Zekât, bakmakla yükümlü olduğumuz astlarımıza ve üstlerimize verilmez; fakat yanlara verilir.) Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilir. Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur. Sâlih akraba yoksa, başka sâlihleri tercih etmelidir.

2- Kadın, dinen fakir olan kocasına İmameyn’e göre Zekât verir. Kocası maddî sıkıntı içinde ise, bu kavle uymakta mahzur olmaz.

3- Hayır kurumlarına Zekât verilmez. Müctehid imamların hiçbiri, (Hayır kurumlarına Zekât verilir) dememiş ve bu konuda icma hâsıl olmuştur. Öğrenci yurtlarına veya vakıflara Zekât verebilmek için, bu kurumların bir yetkilisi, bir fakirden vekâlet alır. Fakir, kurumdaki yetkili şahsa vekâlet verirken, (Benim adıma Zekât almaya ve aldığın Zekât dilediğin yere vermeye seni vekil ettim) der. Yahut sadece (Seni Zekât almaya umumi vekil ettim) demesi de kâfidir. O zaman vekil, aldığı Zekât, talebelerin veya kurumun ihtiyaçlarına sarf edebilir. Böylece dine uyulmuş, Zekât da dine uygun olarak verilmiş olur.

4- Hadis-i şerifte, (İlim öğrenmekte olanın 40 yıllık nafakası olsa da, buna Zekât vermek caizdir) buyuruldu. Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar yani işi, mesleği bu olanlar, dinen zengin olsalar da, çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için Zekât alabilirler. (Dürr-ül-muhtar)

5- Babası zenginse, küçük çocuğuna Zekât verilmez. Babası fakirse, fakir olan küçük çocuğa Zekât verilir. Deliye de, fakirse Zekât verilir. Çocuğa, deliye verilecek Zekât, babasına veya velisine yahut vasisine verilir. Zenginin küçük oğluna, fakir olsa da Zekât verilmez, ama zenginin büyük çocuğuna, zenginin hanımına veya zenginin babasına fakirseler verilebilir. Burada büyük demek âkıl baliğ olmuş demektir. Küçük ise, henüz âkıl baliğ olmayana denir.

6- Peygamber efendimizin soyundan gelen seyyidlere ve şeriflere eskiden Zekât verilmezdi. Günümüzde, bunlara da Zekât verilir. (Dürr-i Yekta)

* Kardeşe veya kardeş çocuğuna Zekât verilir mi? (“Zekât'ımiz var; kardeşimin çocuğu da okuyor. Kardeşe veya kardeş çocuğuna Zekât verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.


 * Erkek Kardeşe Zekât verilir mi? (“Zekâtmiz var; Erkek Kardeşe Zekât verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.


 * Kız Kardeşe Zekât verilir mi? (“Zekâtmiz var; Kız Kardeşe Zekât verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.* Hala (Babamın Kız kardeşine) Zekât verilir mi? (“Zekâtmiz var; Hala (Babamın Kız kardeşine) Zekât verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.


 * Amca (Babamın Erkek kardeşine) Zekât verilir mi? (“Zekâtmiz var; Hala (Babamın Erkek kardeşine) Zekât verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.* Teyze (Annemin Kız Kardeşine) Zekât verilir mi? (“Zekâtmiz var; (Annemin Kız Kardeşine) Zekât verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.

 * Dayı (Annemin Oğlan Kardeşine) Zekât verilir mi? (“Zekâtmiz var; Annemin Oğlan Kardeşine Zekât verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.