Cinsel Problemler ve Çözüm Yolları

Geçmişten, günümüze kadar cinsel kimliğini bulamamış ve kendi cinsel doyumunu sağlayamamış, milyonlarca evli kadın vardır. Evliliğin mutlu tarafı hiç kuşkusuz cinselliktir. Cinselliği yaşayıpta, mutlu olamamış kadınlar, ya kendilerini telkin ederek, kendi cinsel mutsuzluklarını kabul edip, kendi tabirleriyleKETUM olmuş, frijitlerdir. Ya da benim için cinsellik önemli değildir, önemli olan eşimin mutlu olmasıdır diyerek kendi kendini kandırarak, dolaşan mutsuzluk ve sevgisizlik bayraklarını çeken frijit kadınlardır.

Frijitizmin diğer bir öğesi de; kuşkusuz haz alma güdüsüdür, eğer bir bayan eşiyle cinsel birleşmede haz alamıyorsa, ya ilişkisinde bir sorun aramalıdır. Ya da kendisinde sorun aramalıdır. Kadınların bir inancı vardır; Erkek, nerede olursa olsun, erkektir hepsi aynıdır. Hayır; maalesef tüm erkekler aynı değildir. Bir Erkek vardır, Bir de Gerçekten Erkek vardır. Gerçek kendini tanımış erkek, eşiyle cinsel ilişki sırsında egoist davranmaz. Nasıl kendisi cinsel haz alabiliyorsa, aynı şekilde eşini de cinsel haz durumuna getirme bilincindedir. Gerçek erkeği, kadınlar yönetemez, eğer bir kadın erkeğini yönetiyorsa; bilinsin ki! Ya o erkekte problem vardır, Ya da erkek çeşitli menfaatler yönünden eşine karşı rol yapıyordur.

Bazı bayanlarda şu görüş hâkimdir; Bütün Erkekler Aptaldır. Erkeklerde şu inan vardır; Saçı uzun Aklı kısa anlayışıdır. Aslında iki görüşte yanlış ve çok hatalıdır. Allah kadını fiziksel olarak güzel yarattığı için, kadında bunu bilerek cinsel silahlarını kullanarak, erkeklere yaptırmak istediğini yaptırdıkları zaman erkekler aptal olmazlar. Aynı şekilde saçı uzun, aklı kısa anlayışı da çok yanlıştır. O zaman saçını kısa kesen kadınların, akılları çoktur, anlayışı doğar. Bu tür sözler rencide edici, sözcükler olduğu gibi, saygıyı da azaltıcı yaklaşımlardır. Bilinen şu gerçektir; Kadın kendi doğasında sabırlıdır, Erkek kendi yapısıyla güçlüdür. İki denge karşılıklı sevgi ve saygıyla devam ederse; ilişkiler sağlıklı devam edecektir.


Frijitizmin Belli Başlı Sebepleri:
 •  
 • Toplum baskısı,
 • Ailevi sorunlar,
 • Sevgisizlik,
 • Kolektif Bilinçaltı,
 • Tiksinti,
 • Yanlış dinsel tabular,
 • Menopoz,
 • Değer görememe,
 • Kadının sadece cinsel bir obje gibi görülmesi,
 • Başlık parası ile satılan kadınlar,
 • Yanlış evlilikler,
 • Çok genç yaşta evlilikler,
 • Zorlamalar (Tecavüz)
 • Tek taraflı cinsel haz (Cinsel Egoizim)
 • Tek taraflı Mazoşizm
 • Cinselliği Silah gibi Kullanmak,
 • Cinsellik korkusu,
 • Acı hissetme korkusu, vb

Genel olarak bütün kadınlar yeterli bedensel ve ruhsal uyarmalarla hazırlandıkları takdirde cinsel birleşmeden zevk alabilirler. Kadınlardaki bu yetenek erkeklerdekinden daha az değildir. Ancak aşağıda belirtilecek olan nedenlerle özellikle toplumumuzda cinsel soğukluk daha çok kadınlar arasında görülmektedir.

Hiç orgazma erişemeyen ya da yetersiz orgazma erisen bir kadın için, evliliğini bir mezarlıkta yasıyor, denilebilir. Yeni evlenmiş bir kadının orgazma ulaşmayı öğrenebilmesi için belirli bir süre gereklidir. Ancak bu sürenin uzunluğu ya da kısalığı kadına göre değişir. Yapılan bazı araştırmalara göre, kadınların yüzde yirmi dördü ilk cinsel birleşme denemelerinde, yüzde yirmi yedisi evliliklerinin ilk bir kaç haftasında, yüzde yirmi altısı evlendikten bir yıl sonra, yüzde on altısı bir yıldan daha uzun bir süre sonra orgazma ulaşmışlar, yüzde yedisi ise orgazmı hiç bir zaman tadamamışlardır. Ancak, kadınların yüzde yirmi dördünün ilk cinsel birleşmede orgazmı başarabildikleri iddiası oldukça kuşku götürür bir sonuçtur. Yapılan bir başka araştırma kadınların ancak yüzde dördünün ilk cinsel birleşmede orgazma ulaşabildiklerini, yüzde ellisinin ise evliliklerinin ilk bir kaç haftasında aynı başarıya eriştiklerini belirtmektedir.

Kadınların Kendilerinden Gelen Cinsel Soğukluk:

a) Cinsel Gelişimde Gecikmeler

Yumurtalıklardan gelme bir bozukluk ya da aksaklık dolayısı ile üreme organları gerektiği gibi gelişmemiş olabilir ve bu, kadında cinsel isteğin azalmasına ve giderek cinsel soğukluğa yol açabilir. Ama bu konuda fazla kaygıya kapılmak yersizdir. Kadın evlendikten sonra olgunlaşacak, fazla derin olmayan aksaklıklar kendiliğinden geçecek, ve sonunda orgazm mümkün olacaktır.

b) Üreme Organlarında İltihaplar

Parametritis (döl yatağı çevresindeki bağ dokusu iltihabı) çeken, ya da döl yatağında, yumurtalık tüplerinde, yumurtalıklarında ya da diğer üreme organlarından birinde iltihap olan kadınlar cinsel birleşme sırasında acı duyarlar. Dış organların tersine, iç üreme organları iltihapları kolay kolay fark edilemez ve çoğu kez iltihabın başlangıcında tedaviye başlanamaz. Bu yüzden kronik hale gelen bazı iltihaplar dolaylı olarak cinsel soğukluğa yol açabilir. İltihap, çocuk aldırma, doğum, ya da kirli ellerle dokunma yoluyla alınmış bel soğukluğu mikrobundan ya da bir başka mikrop dolayısı ile meydana gelmiş olabilir. Başka hiç bir nedenden ötürü cinsel soğukluk duymamış kadınlarda bile bu tür soğukluğa rastlanabilir.

c) Doğum Sırasında Açılmış Yaralar

Kadın doğum yaparken meydana gelen yırtılmalar ya da kesiklerin sonradan iyi tedavi edilmemiş olmaları, ya da üst üste yapılan doğumlar sonucu döl yolunun gevşemiş olması nedeni ile cinsel birleşmeden zevk alamaz hale gelebilir ve bu da zamanla cinsel soğukluğa yol açabilir. Doğum sırasında meydana gelen yırtılma ne kadar ufak olursa olsun, hemen yeniden dikilmelidir. Bazı kadınlar, hekimin kestiği yeri yeniden dikmesine izin vermezler. Oysa hekimin doğumu kolaylaştırmak amacı ile perineum'u (apış arası) kesmesi, sonradan yapılan dikiş iyi tutturulduğu takdirde, hiç de kaygı verecek bir işlem değildir. Bu işlemin cinsel duygular üzerinde her hangi bir etkisi olmaz.

d) Duygusal Baskılar

Cinsel ilişkileri günah ya da kirli sayan bir takım dinsel ya da toplumsal baskıların altında kalmış olan kadınlar cinsel yönden soğuk olabilirler. Bu tür soğukluk özellikle, bilgisizlikleri yüzünden cinsel birleşme sırasında hareketsiz kalan kadınlarda görülür.

e) Duygusal Şok

Bir takım seyrek durumlarda, cinsel soğukluğun eskiden kalma bir ruhsal yara ya bağlandığı olur. Kadın, başından geçmiş olan bir cinsel zorlanma olayını ya da çocukluğundan hatırladığı cinsel oyunlar ya da daha önceki başarısız cinsel denemelerini unutamadığı için soğuk olabilir.

f) Ters ilişki

Ters ilişkilerin kurulmasına etken olan bir çok ruhsal faktörlerden biri de erkeklerden tiksinme durumudur. Erkeklerden tiksinen bir kadının da onlara karşı soğuk olması olağandır.

g) Güzellik ve Çeşitli Nedenlerle, Kocayı Küçük Görmek

Güzelliği herkes tarafından övülen bazı kadınlar kendilerinden ve kendi görünüşünden başka bir şey düşünmez olurlar. Genellikle kocalarından memnun değildirler, her dakika daha iyi bir eş seçmedikleri için yakınırlar. Eşlerinin kendilerine son derece bağlı olmalarını, kendilerinden hiç bir şey esirgememelerini dilerler, ama bu konuda kendilerinden bir şey vermeye yanaşmazlar. Bu tür kadınlarını çoğu cinsel yönden soğuk olmaya yatkındırlar.

h) Gebe Kalma Korkusu

Bir kadın ister çocuk sahibi olsun, ister hiç çocuk yapmamış olsun, artık çocuk istememekte kesin kararlı ise, cinsel bakımdan soğuklaşabilir. Doğum kontrolü ve kürtaj işleminin yaygınlaşmaya başlamış olması, bu nedenle meydana gelen soğuklukları oldukça azaltmıştır. Ama sık sık çocuk aldırmış kadınlar arasında bile bu tür soğukluğun kurbanı olanlar görülür, çünkü durmadan kürtaj yaptırmak hoşa giden bir şey değildir. Ayrıca bir kadının kürtaj sırasında karşılaşabileceği komplikasyonlar «gebe kalmak» tehlikesini onun gözünde büyüterek cinsel soğukluğuna yol açabilir.

Çevre ile İlgili Cinsel Soğukluk:

a— Ev İçindeki İlişkiler

Kayınbaba ya da anası ile görümceleri ya da kayınbiraderleri ile ya da kendisi ile aynı evde oturan diğer akrabalar ile iyi geçinemeyen bir kadın cinsel bakımdan soğuklaşabilir. Bu durumda olan bir kadın, aslında kocasına karsı olan hoşnutsuzluğunu dolaylı bir yoldan belirtmektedir,

b— Yatak Odasının Uygun Olmayışı

Çiftin yatak odasının üçüncü bir kişi tarafından paylaşılıyor olması, ya da hemen bitişiklerindeki odada bir başkasının yatıyor olması, ya da örneğin banyoya giden yolun çiftin yatak odasından geçmesi gibi durumlarda, kadın cinsel birleşme sırasında birinin odaya girebileceği korkusu ile her an tetikte olmak zorundadır. Bu durum, giderek cinsel soğukluğa yol açabilir.

Bir kadının vücudunda gizli bölümler vardır ve soğuk içine işlediğinde bu bölümler sıcaklığını yitirir ve tamamıyla yok olur. Gerçekte Frijit kadın diye bir şey yoktur. Fantezi kurma becerisi gelişmemiş kadın vardır. Vücutlarına nasıl dokunulması gerektiğini bilmeyen ve dolayısıyla birlikte oldukları kişiye öğretemeyen kadın vardır. Nasıl orgazma ulaşacaklarını kendilerine öğretemeyen ve karşılarındaki insana bunu anlatamayan kadın vardır. 

En büyük problemlerden bir tanesi bu kadınların yeterince istekli olmamasında yatmaktadır. Sorunun bu kadınların soğuk yâda sıcak olmaları ile hiç bir ilgisi yoktur. Kadın ve erkek bir araya geldiğinde fazla zaman geçirmeden hemen cinsel ilişkiye başlarlar. Bu hızlı gelişme kadının erotik sisteminde hasara yol açar. Çünkü arzu davranıştan gelir. Hareketlerden gelir. Dolayısıyla sevgililer ön sevişmeyi kısa kesip direk cinsel birleşmeye geçerlerse kadının arzu seviyesi yavaş yavaş düşmeye başlar. 

Kadınların cinsel isteksizlik duymalarının pek çok sebebi olabilir. Örneğin, hamile kalma korkusu, hastalık kapma korkusu, acı duyma korkusu, çıplak olmaktan çekinmek, erkeğin başarısız olmasından korkmak, orgazma ulaşamama korkusu, cinsel birleşmeden korkmak, şişman görünmekten çekinmek, göğüslerin küçük görünmesinden korkmak, ıslanamamaktan korkmak, kötü kokmaktan endişe etmek, erkeğin kendisini arzulamayacağından korkmak, erkeğin saygısını yitirmekten korkmak, suçluluk duygusu, orgazmı taklit etme endişesi ve yakalanma korkusu, kendini teslim etmekten kaçınmak, rahatlayamamak gibi... 

Araştırmalar kadınların cinsel isteksizlik duymalarının çeşitli yöntemlerle giderilebileceğini tekrar tekrar vurgulamaktadır. Pek çok erkek için bu çaba nispeten zaman alabilecek ve zorlu bir yol gibi görünebilir. Nitekim kadınlar erkeklerdeki bu duyguları hissederek kendi cinsellikleri üzerinde çaba sarf etmenin anlamsız ve hatta boşa uğraş olduğuna karar verebilir. Doğal olarak işin başında vazgeçmek ve Firijit ismini vermek hem erkeği ham de kadını başarısız olma korkusundan kurtarır. 

Kadınların tutkulu olabilmesi, büyük oranda erkeğin kadında yarattığı duyguların bir sonucudur. Tutku ve şehvet, seks sırasında, son on dakika içinde oluşan bir olay değildir. Haftalar boyunca, aylar boyunca erkeğin eşi ile birlikte yarattığı duygulardır. Eğer bir kadın yatakta soğuk ise bunun çoğunlukla nedeni yatağın dışında yapılan davranışların onu soğuklaştırmış olmasıdır. 

Bir kadının cinsel ilişkiye girebilmesi için ve daha önemlisi kendine zevk verme hakkı tanıması için sevildiğini hissetmeye ihtiyacı vardır. Cinsel soğukluğu olan kadınların büyük çoğunluğu eşlerinin kendilerini gerçekten sevmediğine inanır ve sadece seks istediklerini düşünür. 


FRİJİTTEN UZAKLAŞMA ÖNERİLERİ
Bu teknikler, kadının kendini arzulanıyor hissetmesini sağlayacaktır. Fakat hiç bir şey bir gecede gelişmez, dolayısıyla zaman tanımak ve kadının yavaş gelişimine saygı göstermek çok önemlidir.
Eşinize iltifat edin. Düzenli olarak dış görünümünde, karakterinde, yetenekli olduğu alanlarda hoşunuza giden kısımları bulun ve hayranlığınızı sözlü olarak ifade edin. Sizin için yaptığı her şeyin farkına varın ve teşekkür edin.

Eşinize sadık olun. Eşinizin arkasından onunla ilgili negatif yorumlar yapmayın. Birisi onun hakkında olumsuz konuştuğunda eşinizi savunun. Çocuğunuzun önünde otoritesini yok etmeyin.

Eşinizi küçülten şakalar yapmaktan kaçının. O anda gülebilir ama zaman içinde sözleriniz eşinizde yaralanmalara yol açabilir.

Eşiniz yorgun olduğunda, üzgün olduğunda ya da kendi gibi davranmadığında, içinde bulunduğu duyguların farkına varın ve eşinize rahatlaması için yardım edin.

Fikirlerine saygı gösterin. Her zaman onunla aynı fikirde olmayabilirsiniz fakat hemen yanlış ya da saçma etiketi koyarak duygularını hiçe saymayın. Eşinizi anlamak için çaba sarf edin.

Bir karar almadan önce eşinize danışın. Planlarınızı ve hayallerinizi onunla paylaşın. Hayatın her aşaması ile ilgili olarak eşinize açık ve dürüst olun.

Sürekli olarak aşağıdaki soruları sorun:
Kendini seviliyor hissetmen için ne yapabilirim?
Kendini iyi hissetmen için ve kendine güven duyman için ne yapabilirim?
Cinsel hayatımızın senin için heyecanlı ve tatmin edici olması için ne yapabiliriz?
Belki eşinize bu soruları sormaktan kaçınıyorsunuz çünkü size "Evdeki işlere biraz yardım et" gibi bir şeyler söylemesinden çekiniyor olabilirsiniz. Cesur olun, eğer eşinizin sevildiğini hissetmesi için ev işlerine yardımcı olmanız gerekiyorsa elinizden geleni yapın.
Unutmayın kendini seviliyor hissetmesi için ne gerektiğini sadece eşiniz biliyor, dolayısıyla onu dinleyin.

Eşiniz sizin onu sevdiğinizi, değer verdiğinizi, önemsediğinizi bilmeye ihtiyaç duyar. Sizin çabalarınız eşinizin bu duyguları hissetmesini ve eşiniz size karşı cinsel duygular duymaya başlamasını sağlayacaktır. 


FRİJİTİZMDEN KURTULMAK VE DESTEK ALMAK İSTİYORSANIZ GÜRHAN ARICI'NİN 9 YILLIK TECRÜBESİYLE ŞİFAYA KAVUŞUN.

YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDEN UZAKLAŞMADAN VEYA KONYA MERAM MERKEZİMİZDE METAFİZİK VE BİOENERJİ UZMANI  GÜRHAN ARICI Yİ DAVET EDEREK BULUNDUĞUNUZ TÜM NEGATİF ETKENLERİ VE PROBLEMLERİ ÇÖZÜN.
İMKANSIZLIK SADECE YÖNTEM VE TECRÜBE EKSİKLİĞİNDENDİR.