Fitre kimlere verilir


Sual: Fitre kimlere verilir?
Cevap: Bunları maddeler hâlinde bildirelim:
1- Zengin olana, yani kurban nisabına malik olana Fitre verilmez. (Fitre, bakmakla yükümlü olduğumuz astlarımıza ve üstlerimize verilmez; fakat yanlara verilir.) Ana babaya, dedeye, büyükanneye, evlada, toruna, hanıma ve kâfire verilmez. Fakir olmak şartıyla geline, kardeş, hala, amca, dayı, teyze gibi akrabaya, damada, kayınvalideye, kayınpedere, kayınbiradere, üvey çocuğa verilir. Eğer salih iseler, yakın akrabaya vermek, daha çok sevab olur. Sâlih akraba yoksa, başka sâlihleri tercih etmelidir.

2- Kadın, dinen fakir olan kocasına İmameyn’e göre Fitre verir. Kocası maddî sıkıntı içinde ise, bu kavle uymakta mahzur olmaz.

3- Hayır kurumlarına Fitre verilmez. Müctehid imamların hiçbiri, (Hayır kurumlarına Fitre verilir) dememiş ve bu konuda icma hâsıl olmuştur. Öğrenci yurtlarına veya vakıflara Fitre verebilmek için, bu kurumların bir yetkilisi, bir fakirden vekâlet alır. Fakir, kurumdaki yetkili şahsa vekâlet verirken, (Benim adıma Fitre almaya ve aldığın Fitre dilediğin yere vermeye seni vekil ettim) der. Yahut sadece (Seni Fitre almaya umumi vekil ettim) demesi de kâfidir. O zaman vekil, aldığı Fitre, talebelerin veya kurumun ihtiyaçlarına sarf edebilir. Böylece dine uyulmuş, Fitre da dine uygun olarak verilmiş olur.

4- Hadis-i şerifte, (İlim öğrenmekte olanın 40 yıllık nafakası olsa da, buna Fitre vermek caizdir) buyuruldu. Din bilgilerini öğrenmekte ve öğretmekte olanlar yani işi, mesleği bu olanlar, dinen zengin olsalar da, çalışıp kazanmaya vakitleri olmadığı için Fitre alabilirler. (Dürr-ül-muhtar)

5- Babası zenginse, küçük çocuğuna Fitre verilmez. Babası fakirse, fakir olan küçük çocuğa Fitre verilir. Deliye de, fakirse Fitre verilir. Çocuğa, deliye verilecek Fitre, babasına veya velisine yahut vasisine verilir. Zenginin küçük oğluna, fakir olsa da Fitre verilmez, ama zenginin büyük çocuğuna, zenginin hanımına veya zenginin babasına fakirseler verilebilir. Burada büyük demek âkıl baliğ olmuş demektir. Küçük ise, henüz âkıl baliğ olmayana denir.

6- Peygamber efendimizin soyundan gelen seyyidlere ve şeriflere eskiden Fitre verilmezdi. Günümüzde, bunlara da Fitre verilir. (Dürr-i Yekta)


* Kardeşe veya kardeş çocuğuna Fitre verilir mi? (“Fitremiz var; kardeşimin çocuğu da okuyor. Kardeşe veya kardeş çocuğuna Fitre verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.


 * Erkek Kardeşe Fitre verilir mi? (“Fitremiz var; Erkek Kardeşe Fitre verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.


 * Kız Kardeşe Fitre verilir mi? (“Fitremiz var; Kız Kardeşe Fitre verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.* Hala (Babamın Kız kardeşine) Fitre verilir mi? (“Fitremiz var; Hala (Babamın Kız kardeşine) Fitre verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.


 * Amca (Babamın Erkek kardeşine) Fitre verilir mi? (“Fitremiz var; Hala (Babamın Erkek kardeşine) Fitre verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.* Teyze (Annemin Kız Kardeşine) Fitre verilir mi? (“Fitremiz var; (Annemin Kız Kardeşe) Fitre verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.

 * Dayı (Annemin Oğlan Kardeşine) Fitre verilir mi? (“Fitremiz var; Annemin Oğlan Kardeşine Fitre verilir mi?” )
Cevap: Evet Verilir.