metafizik hastaliklari

METAFİZİK TIP
Metafizik uzmanı ve psikanalist-yazar Gökhan Hani'nin Ruh genetiği çalışmalarında karşısına çıktığı fiziksel hastalıkların ruh dili yansımaları ortaya çıkmıştır.Tüm fiziksel hastalıkların bir ruh yapısı hali ve bozukluğunun olduğu gerçeği artık bilinmektedir.
Epilepsi(sara):Eziyet çekme.Hayatı reddediş,hayatla büyük bir mücadele verme,kendine yönelik şiddet.
Amfizem:Yaşam korkusu.Kendini yaşamaya layık bulamama.
Bayılmak:Korku ve iç korkularla başedememe.
Şişmanlık:Korunma isteği,aşırı duyarlılık,rahat yaşama isteği.
Kistler:Acı olaylara takılma,acılarla beslenme ve sahte büyüme.
Sağırlık:Reddediş,inatçılık,hayatta işitmek istemediği şeylerden doygunluk ve bitkinlik.
Diyabet(Şeker Hastalığı):Geçmişteki seçimlerden pişmanlık duymak.Hayatı kontrol altına alma ihtiyacı.Derin üzüntü.
İshal:Korku,reddetme,kaçmak.
Baş dönmesi:Kaçış,dağınık düşünce,Görmeyi reddetme.
Kulak ağrısı:Kızgınlık,aşırı yüklenmek,fazla kargaşa,kavga eden ana ve baba.
Egzama:Aşırı muhalefet,düşmanlık,zihinsel paradigma.
Ödem:Kendine zarar veren olayı veya düşünceyi bırakmaktaki güçsüzlük.
Dirsek ağrısı:Karar vermekte zorlanma,kararsızlık.
Kistik Fibroz:Hayatın size mutluluk getirmeyeceğine dair derin inanç,kendini zavallı görme.
Tetanoz:Kızgın,yiyip bitiren düşüncelerden kurtulma ihtiyacı.
Boğaz sorunları:Kendi adına konuşamamak,çok sessiz kalmak,yutulmuş kızgınlık,tıkanmış yaratıcılık,değişme korkusu.
Timüs:Kendi kendisiyle çelişki,Hayat bana zulum düşüncesi,şizoid düşünceler.
Tiroid:Aşağılanmak,İstediklerini yapmakta zorlanma.Sabırsızlık.
Kulak çınlaması:Dinlenmeyi reddetmek,içindeki 6.hisse kulak vermemek,inatçılık.
Ayak parmakları kaşıntısı:Geleceğin küçük ayrıntıları,sağ ayak baş parmak;yola çıkma zamanı.
Bademcikler:Korku,bastırılmış duygular,düşünce bozukluğu.
Tüberküloz:Bencillikle kendi kendini yok etme.Hükmedici ve sadist düşünceler,öç alma isteği.
Diş hastalıkları:Uzun süreli kararsızlık,karar vermek için düşünceleri analiz edememe.
Sinüs sorunları:Çok yakın bir insandan tedirgin olma veya güvenememe.
Cilt sorunları:Takıntılı duygu ve düşünceler,Endişe,kaygı,eski derine gömülmüş bir tehlike,dokunulma ihtiyacı.
Disk kayması:Hayattan bir destek görememek,aşırı duygusuzluk ve kararsızlık.
Horlama:Kalıplaşmış düşüncelerden kurtulma ihtiyacı ve ortam değişikliği.
Omurilik Menenjiti:Aşırı aile uyuşmazlığı,Kızgınlık ve öfke dolu bir ortamda yaşamak,aşırı içsel kargaşa,destek yoksunluğu.
Omurga:Hayatın esnek desteği.
Dalak:Obsesyon tekrarlama duygu ve düşüncesi,Bir şeylere aşırı tutku.
Kısırlık:Hayat sürecinde duyulan korku ve direnç yoksunluğu,bilinçaltı tıkanması,bastırılmış iç güdüler.
Kekemelik:Güvensizlik,kendini ifade etmekte zorlanma,Ağlamasını zorlayarak bastırması.
Karın Ağrısı:Zihinsel tahriş,sabırsızlık,çevreden duyulan rahatsızlık.
Kolit:Aşırı derecede katı ana ve baba baskısı,eziyet çekme ve yenilgi duygusu,şefkate duyulan ihtiyaç.
Koma:Korku,bir olay ve olgudan kaçma istemi,aşırı iç güdüsel tepki ve irade zayıflığı.
Konjunkivit:Hayatta görülen şeylere öfke ve düşkırıklığına uğrama.
Kabızlık:Eski düşüncelerden sıyrılamama,geçmişe saplanmak,bazende cimrilik.
Koroner Trombos(kalp-damar tıkanıklığı):Yalnızlık duymak ve korkmak.Yeterince bir işe konsantere olamamak ve başarısızlık korkusu,panikleme.
Kramplar:Gerginlik,korku,kendini çok sıkmak her konuda.
Ağlamak:İçsel üzüntü ve bilinçaltından çıkan transendental verilerin insanı duygulandırması.
Cushing hastalığı:Zihinsel dengesizlik.Sürekli çılgınca fikirler üretme istemi,aşırı güçlü olma durumu.
Çıban:Kendine yapılan haksızlığa karşı ruhun fiziksel tepkisi,sinirsel tepkinme,aşırı hissel ruh hali.
Katarakt:Geleceğe umutla bakmakta zorlandığı yaşantı veya insan yaşayış şekilleri.
Selülit:Çocukluk acılarına takılı kalmak.Geçmişteki kötülükleri unutamama.İlerlemekte zorlanma,kendi yolunu çizmede zorlanma.
Ürperme:Ruhsal kasılma,geriye çekilme regresyon,uzaklaşma arzusu.yalnız kalma ihtiyacı.yalnızlık sevgisi.
Kolesterol:Haz kanallarının tıkanması,haz almakta zorlanma.Haz alma korkusu.
Kronik hastalıkları:Değişimi reddetmek,gelecekten korkmak,kendini güvende hissetmemek.
Soğuk algınlığı:Aynı anda birden çok işi yapma isteği,zihinsel karışıklık,incilme ve yalnızlaşmalar.
Nefes kokması:Uyku saatlerinden ruh rahatsız olması,kızgınlık ve intikam dolu düşünceler.
Denge kaybı:Dağınık düşünceler,kararsızlık.
Kellik:Korku,gerginlik,her şeyi kontrol altına alma istemi,aşırı cinsel istem.
Yatağı ıslatma:Anne veya baba korkusu,çocuk iç güdüsünün bozukluğu,genellikle baba kaybı yada korkusundan oluşur.
Geğirme:Hayatı çabucak öğrenme istemi.Rahatta olduğunun ama kaygıların devam ettiği durum.
Yüzde siyah noktalar:Kendini kirli ve sevgisiz hissetmek,yaşamla uyumsuzluk,hayal güçü.
İdrar sorunları:Endişe,bazı şeylerden bıkkınlık,eski düşüncelere saplanma.
Kanama:Haz alma duygusunu yitirme.Kızgınlık.
Dişeti kanamaları:Hayattan aldığı kararlarda yanlış yapma.İşlerin yolunda gitmemesindeki gerçek sebebi.
Uçuk ve kabarcıklar:Korku,duygusal korunma yoksunluğu.
Astım:Boğulmuşluk duygusu ve iç sorunların veya kompleklerin devamlı bilinçdüzeyine çıkması.
Astım Nöbeti:Korku,hayata güvenmeme,bir yanın hep çocuk kalma.
Artrit:Sevilmediğini hissetme,eleştirilmek ve kırgınlık.
Arterioskloz:Direnme,gerginlik,katılaşmış dar monoton ve rutin düşünceler,çok baskıcı olma.
Kurdeşen dökme:Küçük ve gizli saklanmış korkular.
Hodgkin Hastalığı:Suçlama ve yetersiz olmaktan duyulan büyük korku.Yaşamdan zevk alamama.
Hipertiroid:İstenen şeyi yapamamaktan duyulan aşırı düşkırıklığı.Önce canan sonra can denen ruh hali.
Hipoglisemi:Hayatın büyük yükü altında ezilme ruh hali.
Hiperventilasyon:Korku,değişime karşı koymak.Gidişattan hoşlanmamak.
İktidarsızlık:Kendini ezik ve yetersiz görmek,bazı işlerde başarısızlık,panik,cinsel baskı,gerginlik ve suçluluk hissi.Eşe duyulan hoşnutsuzluk ve geçmiş yaşantısında anne korkusu.Kız çocuklarıyla çok arkadaşlık etme.
Hazımsızlık:İçgüdesel korku,kaygı,başa çıkamama.
Grip:Kitlesel karamsarlık ve inançlara uyum,korku ve modaya uymama.
İçe dönmüş tırnak:İlerlemekten duyulan endişe ve suçluluk duygusu.
Deli-doluluk:Aileden kaçış.Bayanlara aşırı düşkünlük,iletişimde suçluluk.
Uykusuzluk:İçsel kaygı,aşırı sabır tüketimi,kaygı,korku,birşeyin çok etkisinde kalma,bazı çözülmesi gereken problemleri çözememe.Aşırı sabırsızlık.
Kaşınma:Doyumsuzluk,tutkun olma ve esaret.
Sarılık:İçsel ve dışsal ön yargı.Korku,dengesiz mantık.İçsel ve dışsal korku ve panikleme.
Çene sorunları:Kızgınlık ve intikam duygusu.İnatlaşma.
Keratit:Aşırı kızgınlık ve sert mizaç.
Böbrek sorunları:Yargılama,düş kırıklığı,başarısızlık.Çok düşüncede kalarak nefes yutma.
Diz sorunları:İnatçı ego ve gurur.Taviz verememe.uzaklaşamama,Esnek olamama.
Larenjit:Öfkeli olmak,otoriteye başkaldırma,çok konuşmamayı sevmeme.
Cüzzam:Hayatla başedememe,teniz ve iyi olmadığına dair inanç.
Lösemi:İlham ve yaratıcılığın hunharca yok edilmesi.Çok sevilme istemi.
Ülser:Korku.yetersiz olduğuna dair duyulan güçlü inanç,stres.
İdrar yolları enfeksiyonları:Genellikle karşı cinse veya sevgiliye duyulan öfke.Başkalarını suçlama alışkanlığı.
Rahim akıntısı:Eşe duyulan kızgınlık,cinsel suçluluk duygusu,kendini cezalandırma.
Varis:Bulunduğu yerden ve konumdan rahatsızlık duymak.
Monotonluk ve rutinlik:Aşırı yük altında bulunmak.
Cinsel hastalıklar:Cinsel organların günah ve pislik yuvası olduğuna inancı,suçluluk,Cinselikte yanlış yapmak inancı.
Vitiligo(Ciltteki beyaz noktalar):Ait olamama,Kendini birçok şeyin dığında hissetme.Yalnız yaşamdan ve özgürlüğe aşırı düşkünlük.
Siğil:Küçük nefretler duyma,çirkin olduğuna inanma.
Yirminci yaş dişinin çıkması:Sağlam bir temel yaratmak için gereken zihinsel hazırlığı yapmamak.
Aids:Kendini reddetmek,cinsel suçluluk ve yetersizlik duygusu.
Alkolizm:Yararsızlık,geçmişe özlem ve tıkanma,suçluluk,yetersizik duygusu,kendini reddetme.
Alerjiler:Kendi gücünü reddetme.
Alzheimer:Yaşamı terketme arzusu.Hayatı olduğu gibi kabul edememe.
Amnezi:Korku,hayattan kaçış,kendi ayakları üzerinde duramama.
Anemi:Evet,ama yaklaşımı hep ortada kalma yaklaşımı,yeterli olamama korkusu.
Ayak bileği:Hareket ve yol belirleme gücü.
Anoreksi:Hayatı reddetmek,aşırı korku,kendinden nefret etme ve reddedilme.
Anüs kanaması:kızgınlık ve öfke.
Anksiyete(kaygı):Hayatın akışına ve gidişatına güven duymama.
Apati:Duygulara izin vermemek.Kendini ölü gibi hissetme.korku
Apandisit:Korku,korunma ihtiyacı,duyguları yargılamak.
Kollar:Hayat deneyimlerini kucaklama kapasitesi ve yeteneği.
Nefes sorunları:Hayatı dolu dolu yaşamaktan korkmak.Yaşamda yeri olmadığını hissetmek.
Bright hastalığı:Hirbirşeyi doğru yapamayan bir çocuk gibi hissetmek ve başarısızlık.
Bronşit:Bağrılıp çağrılan aile ortamı yada çevresi.
Çürükler:Yaşamda küçük engeller kendini cezalandırma.
Yanıklar:kızgınlık ve alev alen yanan öfke.
Kabahatler:Gevşeklik,kabulleneme ve güç yoksunluğu.Kendi güçsüzlüğünü saklama.
Nasırlar:Katılaşmış kavram ve düşünceler ve somut kokular.
Kanser:Derin acı,uzun süre taşınan kırgınlık,sır,hüzün bedeni kemirmesi.Nefreti içine gömmek.Çok büyük bir acıyı ruhundan atamam.
Kandidia:Aşırı öfk ve düşkırıklığı,kendini parçalanmış hissetmek.İlişkilere güvenmemek ve alıcı bir kişilik.
Beyinde tümör:Yanlış programlanmış inançlar.inatçılık,dik kafalılık,değişime açık olunamama.
Barsak sorunları:Eski ve ihtiyaç duyulan şeyi atmaktan korkmak.
Kemik sorunları:Otoriteye karşı tepki,kasların ve düşüncenin esnekliğini kaybetmesi.
Kan basıncı:Uzun zamandır çözülemeyen duygusal sorun.
Kan sorunları:Sevinç yoksunluğu ve düşüncelerin özgürce dolaşamaması.
Kas sorunları:Aşırı korku.Herkesi ve her şeyi çılgın bir şekilde kontrol altına alma arzusu,güven duymanın derin ihtiyacı.
Tırnak yemek:Çaresizlik ve düşkıeıklığı,kendini içsel yemek,anne babaya duyulan öfke.
Narkolepsi:Herşeyden uzaklaşma istemi,aşırı korku,bulunduğu ortamdan sıkılma
Mide bulantısı:Korku,bir fikri yada edinimi kabul edememe.
Oyun ağrıları:Soruna bir başka açıdan bakmayı reddetmek,inatçılık,esnek olamama.
Nefrit:Düşkırıklığı ve başarısızlıpa gösterilen aşırı tepki.
Sinir krizi:Benmerkezcilik,iletişim yollarını tıkamak.
Sinirlilik:Korku,evham,mücadele,acelecilik.hayata güvenememek.
Nevralji(Sinir ağrısı):Suçu cezalandırmak.iletişim konusunda şiddetli üzüntü.,
Karaciğer sorunları:Sürekli şikayet etmek.kendini devamlı kandırmak.Haklı çıkmak için sürekli başkalarında hata bulmak.kendini kötü hissetmek.
Akciğer sorunları:hayatı kabul etmemek,depresyon,üzüntü,dolu dolu bir yaşama kendini layık görmeme.
Menapoz sorunları:Artık istenmemekten korkmak,yaşlanma korkusu,kendini kabullenmeme.
Aybaşı sorunları:Kadın olmaktan duyulan suçluluk duygusu,cinsel organların günah ve pis olduğu inancı.
Migren:Köşede sıkışıp kalma duygusu,cinsel korkular.
Düşük:Gelecek korkusu.Şimdi değil daha sonra yanlış zamanlama.
Dudak uçuğu:Korku,hayatı küsümzeme alışkanlığı,kendini ve başkalarını aşırı eleştirme,herşeyde fazla eleştirşisel detay arama.
Kalp damarlarının daralması:Zihinsel katılık,katı yüreklilik,irade eksikliği,esnek olamama.
Kuduz:Kızgınlık.çözüm yolunun şiddet olduğu inancı.
Kızarıklık:Gecikmelerden duyulan rahatsızlık,utanma bilinçaltı,dikkat çekmenin çocuksu yolu.
Romatizma:Kurban,hep haksızlığa uğradığını hissetme.Sevgi yoksunluğu,iklime ruhun gösterdiği negatif etki.bacak ve diz kefaneti.
Raşitizm:Duygusal beslenme eksikliği sevgi ve güven eksikliği.
Yılancık:Başkalarının hayatına çok fazla karışmasına olanak tanımak.Kendini yeterince iyi bulmamak.,
Deniz tutması:Korku,ürperme,çocuklukta yaşadığı tutku,duygusal aşk tutkusu,kontrolü yitirme.
Bunama:Çocuğın güven dolu sanılan dünyasına geri dönmek.Bakım ve ilgi talep etmek.etrafındakileri bir çeşit kontrol etme yolu.kaçış.
Zona:Korku ve gerginlik,aşırı duyarlılık.
Burun kanaması:Kabul görme isteği,önem verilmeme duygusu,aşırı sevgi istemi.
Uyuşma:Başkalarını umursamama,sevgi vermemek ve zihinsel duyarsızlık.,
Yumurtalıklar:Yaratıcılık noktasındaki gizli gizemin imajinatif rölü.,
Pankreas:Hayatın tadında doyumsuzluk ve herşeye karşı duyulan bastırılmış açlık.
Parkinson hastalığı:Korku,herkesi ve herşeyi aşırı kontrol etme arzusu,katı kuralcı.
Peptik ülser:Yeterli olamama inancı,başkalarını memnun etme kaygısı.
Hipofiz:kontrol etmede zorlanma.
Zatürree:Umutsuz,hayattan bıkkınlık,duygusal yaraların iyileşmesine izin verilmemesi.
Çocuk felci:Paralize eden kıskançlık.birisini durdurma istemi.,
Burun akması:içsel ağlama,çocuksu gözyaşı,kurban.
Prostat sorunu:zihinsel korkuların erkekliği zayıflatması,geçmiş cinsel hatalar,cinsel baskı ve suçluluk,yaşlanma korkusu.
Apse:İncinme,kücümseme,inkitam duyguları içinde dönüp durma.
Karın ağrısı:Korku,başlamış bir olayı,süreci durduramamak.,
Kazalar:İstediğini dile getirememe,aşırı duygusal ve zihinsel takılma ve dalma.
Ağılar-sızılar:Farklı dokunuşlar istemi,sevgiye ve ilgiye olan büyük istek.
Sivilce:Kendini kabul etmemek,sinirsel ağ,kendinden hoşnut olmamak,kendini düşünme ve aileye çok yüklenmek veya bağlılık.
Bağımlılıklar:Kendinden kaçmak,akıl sabunma mekanizmasında mantığa bürünme,kendinde buluna ruhsal veya fiziksel eksikliği bir başkasında tamamlama.
Addison hastalığı:Derin boyutta duygusal yoksunluk,kendine duyulan yoksunluk.
Lenf bezleri:Ailede çatışmalar ve kavgalar,ailede yada çevrede istenmediğini hissetmek.
Adrenal sorunlar:Yenilgi duygusu,kendine aldırış etmeme,endişe.
Yaşlılık sorunları:Toplumsal inançlar,doygunluk,eski düşünce inanç ve tecrübeler,şimdiyi reddetme ve şimdiyle savaşma.
Bitkinlik:Can sıkıntısı,yaptığı işi sevmemek,yaşamdan uzaklaşma.
Ayaklar:Kendimizi,hayatı,başkalarını anlama ve kapasite durumu.
Kadın sorunları:Kendini dişiliğini,dişilik prensibini reddetme.
Fibroid tümör ve kistler:Eşe derinden kırılma ve bu kırgınlığı besleme,kadınlık benliğine darbe vurma.
Frijidlik(cinsel soğukluk):Korku,haz almadan korkma,cinselliğin kötü olduğuna dair inanc,sevgi ve cinsellikten uzaklaşıp,uzun süre yalnızlaşma.
Safrataşı:Katı düşünceler,lanetleme ve gurur.
Kangren:Mecazi düşünceler,işler tıkanıyor,zehirli düşüncelerin sevinci boğması.
Gastrit:Uzun süren kararsızlık ve stres
Guatr:Üzerindeki baskılara duyulan nefret,doyumsuzluk ve lüzümsuz- büyük konuşmak.
Gut hastalığı:Tahakküm etme ihtiyacı,sabırsızlık,kızgınlık.
Kalça sorunları:Büyük kararlar almada duyulan korku.Gidilecek bir yönün olmaması.
Herpes:Cinselliğin ayıp olduğu toplumsal inancı kabul etme.Cezalanma kabullenme,cezalanma ihtiyacı,utanç duygusu.
Fıtık:Zedelenmiş ilşkiler,gerginlik,bunalım.
Hepatit:Değişime direnç,korku,kızgınlık,nefret.Öfke ve gazap.
Hemoroid:Geçmişe duyulan kızgınlık,geçmişin sorumluluğu altında ezilme.
Saman nezlesi:Duygusal tıkanma,zamanla yarış,suçluluk.
Dişeti hastalığı:Nefret,kıskançlık,sevgi eksikliği,çok hareketlilik.
Kalp krizi:Uzun süreli duygusal sorunlar,özlem ve kalbin katılaşması,stres,zorluklar.
Parmaklar:Hayatın detaysal açılımını Simgeler.
Baş parmak:Akıl ve endişeyi simgeler.
İşaret parmak:Ego ve korkuyu simgeler.
Orta parmak:Cinsellik ve çevre ilişkilerini simgeler.
Yüzük parmak:Birlikte olmayı ve üzüntüyü simgeler.
Küçük parmak:Aile ve sahte bir görünüm verme çabasını simgeler. 
Akne:Bulunduğu ortamdan rahatsız veya sıkılmışlık.
Sedef:Çocukluktan başlayan ailevi sorunların içinde kalma ve bu sıkıntıyı ilerleyen yaşa göre üzerinden atamama,hep yerinde sayma,sorunları içte biriktirme.
SİZDE İMKANSIZ GÖRÜLEN FAKAT BİZİM İÇİN İMKANSIZ OLMAYAN ALTERNATİF(TIP) FELSEFENİN 1001 ÇEŞİT İMKANLARIYLA TÜM RUHSAL VE FİZİKSEL HASTALIKLARA KARŞI METAFİZİK UZMANI VE PSİKANALİST GÜRHAN ARICI'NİN 9 YILLIK TECRÜBESİYLE ŞİFAYA KAVUŞUN.

YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDEN UZAKLAŞMADAN VEYA KONYA MERAM MERKEZİMİZDE METAFİZİK VE BİOENERJİ UZMANI  GÜRHAN ARICI Yİ DAVET EDEREK BULUNDUĞUNUZ TÜM NEGATİF ETKENLERİ VE PROBLEMLERİ ÇÖZÜN.
İMKANSIZLIK SADECE YÖNTEM VE TECRÜBE EKSİKLİĞİNDENDİR.