NEDEN TAMAMLAYICI TIP?

NEDEN TAMAMLAYICI TIP?


Tamamlayıcı Tıp (Complementer medicine); modern tıp yöntemleri ile birlikte insanların iyileştirilmesi ve sağlıklarının korunması için yapılan tedavi yöntemlerinin bütünüdür. Bilimle iç içedir. Avrupa, uzak doğu ve Asya'da bir çok üniversitede aktif olarak okutulmaktadır. Bu nedenle modern tıp yöntemleri ile birlikte uygulanmaktadır. Hatta bazı durumlarda ilaçların yetersiz kaldığı vakalarda rahatlıkla devreye girmektedir.

20. Yüzyıl gelişen teknoloji ile birlikte, tıbbın insana bir makine gibi yaklaştığı ve neresi ağrıyorsa orasının tedavi edilmesi gerektiğini savunan bir dönem olmuştur. Daha sonra devreye giren ilaç piyasası ile bu yaklaşımı kuvvetlendirmiştir. Bu arada bedenin sahip olduğu normal denge durumu unutulmuş hastalıkların hep dış kaynaklı olduğu ve dıştan çözümlenebileceği fikri giderek yaygınlaşmıştır. Bunun sonucunda da ne yazık ki bazı hastalıklarda sadece şikayetler geriletilebilmiş tam şifa sağlanamaz hale gelinmiştir.

Tamamlayıcı Tıbbın en önemli özelliği insan bedenine bir bütün olarak bakmasıdır. Vücutta hastalanan bir hücre dahi olsa tüm bedeni etkileyebilir (boyun fıtığının bel fıtığını tetiklemesi gibi). Amacı sadece hastalıkları geçirmek değil aynı zamanda kişinin hastalanmasını da önlemektir.

Eğer insan bedeninin tüm sistemleri uyum içinde çalışıyorsa tam anlamıyla sağlıklı olmaktan söz edilebilir. Sistem, herhangi bir aşamasında bozulursa (hücre düzeyinde olsa bile) bu tüm vücudu etkiyecek ve dengeyi bozacaktır. İşte var olması gereken bu denge durumuna homeostasis denmektedir.

Her ne kadar modern tıp ve tamamlayıcı tıp birlikte çalışan ve destekleyici sistemler olsa da ilaçların fazla kullanımı insan bedenindeki dengeyi bozmuştur. Günümüzde ilaç tedavisi bir yandan hastalıkları tedavi etmek amacıyla verilirken diğer yandan yan etkileri nedeniyle sistemi daha da bozar hale gelmiştir. Bu ilaçların vücuttan atılması ise başlı başına bir sorun olmaktadır.

İşte tüm bu nedenlerden dolayı; modern tıp yöntemlerinin eşliğinde tamamlayıcı tıp yöntemlerinin uygulanması; hem ilaç kullanımının azaltılması hem de iç dengenin sağlanarak tam şifa verilmesi yönünden oldukça etkilidir.

Tamamlayıcı Tıp yaklaşımında amaç vücudun içi dinamiklerini harekete geçirerek, gerekli iç dengeyi kurmak ve kişileri sağlığına kavuşturmaktır.
İlaçsız tıbba alternatif tıp demek doğru bir yaklaşım değildir. Hele ki bu ilim dünya üzerinde 5000 seneden beridir uygulanıyor ise...
Bu noktada hastalığın, ilaçla veya akupunktur yolu ile karşılaştırılması gündeme geliyor. Her insan ilaç kullanamaz; böbrek hastaları, karaciğer hastaları, alerjisi olanlar v.b. ilaç kullanması sakıncalı hasta grubuna girer.Bu insanlar ilaçsız tedaviye muhtaçtır.

Hastalığın tedavisinde amaç, o hastalığı ortadan kaldırmak olmalıdır. Akupunktur, masaj ve diğer doğal tedavi yöntemleri, vücuda kendi ilaçlarını ürettirir. Yani vücudun kendi doktorunu uyarırlar. İnsan vücudu mükemmel bir organizmadır. Dışarıdan verilen bu ilaçlar fazlası ile insan vücudunda mevcuttur. Önemli olan, bu ilaç üretim merkezlerini harekete geçirmek için beyne gereken emri vermektir. Akupunktur ve diğer doğal tedavi yöntemlerinin felsefesi de budur.

Akupunktur ve doğal tedavi yöntemleri bu yüzden alternatif tıp olarak değil, yetkili tıp doktorlarının uyguladıkları bilimsel tedavi metodları olarak kabul edilmelidir.

Vücuttaki hücrelerin hepsi bizim “matriks” dediğimiz hücreler arası boşlukta birbirleri ile iletişim halindedirler. Bu durum sinir hücreleri tarafından gelen uyarıların düzgün biçimde gerekli yerlere iletilmesinde büyük rol oynar. Eğer hücrelerde bir dengesizlik veya bozukluk oluşur ise (ameliyat sonrası, her türlü kesik ve yara, düzgün çalışmayan organlar gibi) sinir ağından gelen iletim düzgün olarak iletilemez. Ve akışta bir blokaj olur. Bu durum devamlı yanlış sinyal üreten bir radyo istasyonu gibidir. Bozuk hücrelerden çıkan bozuk uyarılar vücudun dengesini bozarak bir çok rahatsızlığın ortaya çıkmasına neden olur. O nedenle hasarlı bölgelere lokal anestezik madde uygulanması ve iletimin düzeltilmesi regülasyon terapisinin en önemli ayaklarında bir tanesidir.
ayrica bknz enerji meridyenleri

Enerji Meridyenleri...
İnsan vücudundaki tüm yaşamsal aktivitenin üstünde olan ve tüm vücudu içine alan üst düzey bir kontrol mekanizmasının olduğunu biliyoruz. Vücut üzerinde en üst düzeyde yapılan bu iletişim vücudu saran enerji meridyenlerini kullanır. Varsayım olarak bu bilgi çok ince elektromanyetik titreşimlerle taşınır.

Vücudu saran ve enerji meridyenlerinde dolaşan bu elektromanyetik bilginin bozulması sistemin tıkandığı ve hastalıkların başladığı ilk basamaktır. Biorezonansla yapılan işlem enerji meridyenlerindeki anormal elektromanyetik aktivitenin ortadan kaldırılmasıdır .