MALİKEL-MÜLK Esmasının Faydaları ve Sırrı

Malikel Mülk Suresi,Malikel Mülk Esmasının Fazileti,Malikel Mülk Zikri,Malikel Mülk Ne demek,Malikel Mülk Ebced,Malikel Mülk Esması,Mülk Esmasının Sırrı...

MALİKEL-MÜLK Esmasinin Faydalari

MALİKEL-MÜLK ESMASI
: Mülkün ebedi ve tek sahibi.Mülkinde dilediği gibi tasarruf eden,dilediğini öldüren,dilediğini yaşatan,dilediği gibi var eden,dilediğini yok eden; iradesine hiç bir şeyin ve hiç bir kimsenin müdahalesi söz konusu olmayan.

MALİKEL-MÜLK Esmasının  Ebced Değeri ve Zikir Saati : YA MALİKEL-MÜLK isminin zikri(212) adettir.Zikir saatiUtarit; zikir günü Çarşamba’dır.

MALİKEL-MÜLK Esmasının Özellikleri ve Bazı Faydaları:
  • EL-MALİKEL-MÜLK isminin zikrine,belirtilen miktarda devam eden kimse karada,denizde ve havada her türlü kaza,bela ve felaketlerden korunur.
  • Büyük yetki sahiplerinin, bu ismin zikrine devam etmeleri,saltanatlarının devamı için gereklidir.Böyle yaptıkları takdirde başarılı olabilirler.
  • “Melik” aynı zamanda sultan,padişah,hükümdarlar vs. gibi anlamlarına geldiği için, bu ismin zikrine devam edenler,kendilerinde başkalarınında hissettiği büyük bir güç hissedip nüfuz temin ederler saygınlık kazanırlar.
  • Bu ismin zikrine devam edenlerin içi ve dışı sağlık ve güzelliklere kavuşur.
  • Tenha bir yere tertemiz bir abdest alarak çekilip (14641) defa “YA MELİK” ismiyle zikredip arkasından samimi bir şekilde Allah Teala’ya dua eden kimsenin, yüce Allah , istek ve ihtiyaçlarını karşılar,sıkıntılarını giderir.
  • Özellikle dünyevi konulardan dolayı sıkıntı ve bunalımda olan ve başka da yapacak bir şeyi olmayan kimseler, akşam namazına 45 dakika kala yani tam keharet vakti girdiğinde (100) defa “Melik-i Muktedirsin Allahım! Bana yardım et ” diye dua ederse ve isteğini de Allah’a bildirirse sıkıntısı gider ve rahat ve huzura kavuşur.