cin çıkarma

Cin musallatlari Nazarlar Hased belirtiler hisler. 

Hayatinizdaki degisiklikler! Göz değmesi olarak tabir edilen nazar tıbbi olarak açıklanamayan hastalıkların en önemli failidir. Kuran ve sünnette nazar hadisesinin hakikat olduğu bildirilmektedir. Cinlerin insanlara nazarı değer mi ? Cinler ile insanlar arasında asimetrik bir iletişim bulunmaktadır. İnsanların ekserisi temas edemezken, etkileşime geçemezken cinler insanları görebilmekte ve etkileyebilmektedir. Bu nedenle cinlerin şerrinden korunmaya çalışmak gerekir. 

Peygamberimiz sadece insanların nazarından değil cinlerinde nazarından korunmak için nazar duası ve Muavvizeteyn surelerini okumuştur. Konu ile ilgili hadisi şerif şu şekildedir: 
“Ebû Said el-Hudrî (r.a.) rivayet ediyor: Resulullah (SAS) cinlerin ve insanların nazarından Allah’a sığınırım, gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah’a sığınırdı. Sonra Muavvizetteyn (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti.
 Diğer duaları terk etti.” Kaynak: (İbni Mâce, Tıb: 32) 

Cinler en çok Allah adı geçmeyen yerlerde, meleklerin bulunmak istemediği pislik, mezbelelik yerlerde, karanlık ve yalnızlıkta insanlara kötü etkiler yapabilirler. Ağzı duasız kişiler, cünüp gezenler en fazla cinlerin olumsuz etkisine maruz kalanlardır. 

Cinlerin insanlara olumsuz etkilerinden birisi de nazardır. Habislikte ileri gitmiş cinler, ifritler şer bakışlarını insanlara yönelttiklerinde zarar verebilirler. Halk arasında cin çarpması, cin musallat olması gibi tabir edilen hadiseler cinlerin nazarıyla ilgilidir. Cinlerin nazarı değmemesi için ne yapmalı ? Fazlaca yalnız kalmak, pis ortamlarda dolaşmak, cünüp gezmek insanı cinler konusunda savunmasız bırakır. Banyoda dakikalarca çıplak bedenini seyretmek, sürekli övünmek, yer yüzünde kasıntı ile dolaşmak da bu şekildedir. Cinlerin ismini sıklıkla anmak, kutsal değerlere saygısızlık yapmak da cinlerin dikkatini kişinin üzerine çeker.
Cinlere hakaret edilmesi veya övgüyle bahsedilmesi de böyledir. Felak ve Nas surelerini okumayı alışkanlık haline getirmek, temiz kıyafetler giymek, temiz ve nezih ortamlarda bulunmak gerekir. Kibir ve debdebe halinde bulunmamalı, mütevazi olunmalıdır. Yalnız kalınan zamanlarda Kuranı Kerim ve dua okumalıdır. Felak suresi, Nas suresi, Ayetel Kursi ve Kafirun sureleri okunmalıdır. Cinlerden sadece nazar değmemesi için değil, edep gereğince de sakınmalıdır. Çünkü cinler insanları görebilirler. Peygamberimiz (SAS) Tirmizi ve Ahmed bin Hanbel’in hadis kitaplarında yer alan bir hadisi şerifte: “Bir insan tuvalete girdiği zaman veya elbiselerini çıkardığı zaman “Bismillah” demesi cinlerin insanın avret yerini görmesine engel olur” demiştir. Nazar değmesinin belirtileri nelerdir ? Nazar değmesinin belirtileri kişisine göre, nazarın kuvvetine göre değişmektedir. 
Nazar değen kişide
-Tıbbın açıklayamadığı bir rahatsızlık oluşması, 
-Halsizlik ve konuşma güçlüğü, 
-Dini konularda abuk sabuk konuşma, 
-Sebepsiz ağrılar,özellikle baş ve karın ağrıları, 
-Unutkanlık, sapıtma, dalgınlık, 
-Sakarlık, dengesiz hareket etme, patavatsız konuşma, 
-Kuvvetli iç sıkıntısı, 
-Ani hormon değişiklikleri, aşırı sevinme, aşırı üzülme, adrenalin patlaması, sebepsiz içe kapanıklık, dengesiz davranışlar, 
-Kısmı felç, uzuvlarda işlev kaybı,
 -Kulak çınlaması, anksiyete, aşırı endişe, 
-Panik atak, sebepsiz korku, yalnız kalamama, birine bağlanma ihtiyacı, 
-Davranışlarını kontrol edememe, aşırı para harcama, kırıcı davranma, tutarsızlık, aşırı hassasiyet, 
Gibi belirtilerden bazıları görülebilir. 
Cinlerin nazar değdirdiği kişi ne yapmalıdır ? 
Bu konuda ne yapılmasından ziyade ne yapılmaması gerektiği önemlidir. Cinlerin musallat olduğu kişi kesinlikle cinci, muskacı, büyücü hocalara müracaat etmemelidir. Bu kişiler nazar değmemiş kişilere bile cinlerin musallat olmasını sağlayabilir. 
Hiçbir muska cinlerden koruma hususunda Felak ve Nas sureleri kadar etkili değildir.
Bu nedenle asla bu işleri meslek edinen kişilere müracaat edilmemelidir. Nazarın etkisi kalıcı olmayıp birkaç günde geçer.
Nazar etkisinin vücuttan uzaklaştırılması için sık sık gusül abdesti alınmalı, Kuranı Kerim ve nazar duaları okunmalıdır. Din ehli kişilerin duaları alınmalıdır. İnsanların cinlere nazarı değer mi? Rabbimizden bu şekilde bir bilgi gelmemiştir. 

Zaten insanların çoğu cinlerle etkileşime geçemezler. İnsanlar da cinlerle irtibata geçmek için hevesli olmamalıdır.