İş Bulmak İçin Okunacak Sureler

İş Bulmak İçin Sure,İş Bulmak İçin Okunacak Sureler,İş Bulmak İçin Hangi Sureler Okunur?

İş Bulmak İçin Okunacak Sureler
İş bulmak için; İş bulmak için, Yusuf suresi 54 55 vede 56 ayetler bu hususta oldukça faydalı olduğu söylenir.

Yusuf suresi 54. Ayet: “Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın”


Yusuf suresi 55. Ayet:  Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım”

Yusuf suresi 56. Ayet: “Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın .”

Meali (Elmalili Hamdi):

Hükümdar dedi ki: «Onu bana getirin, kendime tahsis edeyim.» Sonra onunla konuşunca da: «Sen bugün yanımızda gerçekten büyük bir mevki sahibisin, güvenilir birisin» dedi. O da, ona dedi ki: «Beni bu ülkenin hazineleri üzerine getir. Çünkü iyi korurum, iyi bilirim.» Ve işte biz böylece Yusuf’u o yerde temkin ettik (yerleştirdik). Neresinde isterse orada makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyilik edenlerin mükafatını zayi etmeyiz.

Her namazdan sonra 5 kere okuyun..Deneyip faydalananlar vardır.