Şifalı Dualar


Afetleri Defetmek İçin Okunacak Dua

Rasulullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Mâ şâallâhu lâ kuvvete illâ billâh"

"Allah-u Azze ve Celle hangi bir kula; ehli, malı ve çocuğu hakkında bir nimet verir de, o kul

"Allah-u Teala'nın dilediği olur, kuvvet ancak Allah'ın yardımıyladır" derse, artık o kul onlar hakkında ölümden başka bir afet görmez.

Arabaya Binerken Okunacak Dua
"Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün."

Bu dua arabalara binerken okunur. Tamamiyle Hakkın iradesine teslim olunduğunu ve O'ndan başka sığınalacak hiçbir varlığın bulunmadığını belirtmek için okunur. Zira Resulullah (s.a.v) Efendimiz her ne zaman deveye binse bu duayı okurlardı.
Belli Bir Saatte Uyanmak İçin
Belirli bir saatte uyanmak isteyen kimse,

Kevser Sûresini üç defa ve Allah'a güvenle okuyup yatarsa, istediği saatte uyanır.

Bir Sene Boyunca Hasta Olmamak İçin

"Ey ceza günün maliki! Ancak sana tapar ve ancak Senden yardım isterim"
Eve Girildiğinde Okunacak Dua
Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak yedi Fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez.
Bir Yeriniz Ağrıdığı Zaman
Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu:

Bir yerin ağrıdığı zaman elini, ağrının olduğu yere koy ve şunu tekrarla: 

"Bismillahi e'uzu bi'izzetillahi ve kudratihi min şerri mâ ecidü min veca'i hâzâ"

Çıban ve Sivilceler İçin

"Allâhümme musağğıre´i-kebîri ve mükebbire´s-sağîri. Sağğir mâ bî"

"Ey büyüğü küçülten ve küçüğü büyülten Allah'ım! Bende olanı küçült"

Çocuk Düşmemesi İçin
Karısı hamile olup da erken doğum, çocuğun düşmesi veya geç doğması gibi korkular ve tehlikeler karşısında kalan bir kimse, parmağını hamile olan karısının karnına sürüp:

"Ya Mübdi" ismini 99 kere okursa Hak sübhanehu ve teala hazretleri o hamile kadını bu tehlikelerden saklar.

Çocuk İsteyenlerin Duası

Cinsi münasebetten evvel avret yerini açmadan Enbiya Suresi'nin 87. ve 88.  ayet-i kerimeleri üç kere okunur.

Düşmanına Bakanın Okuyacağı Dua

"Ey ceza günü maliki! Ancak sana tapar ve Ancak Senden yardım isterim"
Evden Çıkarken Okunacak Dua

“Bismillâhi tevekkeltü ‘alellâhi ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billah.”
"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a güvendim. Kuvvet ve kudret O'ndandır, yüce ve büyük O'dur."

Eve Girildiğinde Okunacak Dua

Allahümme inni es'elüke hayrel mevleci ve hayre'l mahreci, bismillahi velecna ve ala'llahi rabbena tevekkeln

Geçim Sıkıntısında Okunacak Dua
Rasulüllah şöyle buyurmuştur:

"Biriniz geçim işi zorlaşınca, evinden çıktığı zaman şöyle demesine mani olan nedir? :

"Nefsim, malım ve dinim üzerine Allah'ın adını okurum. Ey Allah! Beni senin kazana razı kıl ve hakkımda takdir edilen şeyleri bana mübarek kıl ki, geciktirdiğini acele göndermeni, peşin verdiğini de geciktirmeni istemeyeyim."

Hacet Duası

'Ey Allah! Kalbime senden ümitli olma hissini at, senden gayri her şeyden gayri her şeyden umudumu keski, senin dışında kimseden bir şey beklemeyeyim.

Ey allah! Öncekilerden ve sonrakilerden her kime imandan neler verdiysen de benim ona gücüm ulaşmıyorsa, amelim eksik kalıyorsa, isteğim kavuşmuyorsa, duam yetişmiyorsa, öyle bir şey istemek dilime gelmiyorsa, sen  okuvvetli iman ile beni seçkin kıl. Ey acıyanların en merhametlisi kabul et!'

Bu duayı israrla okuyunuz.
Tehlikeye Maruz Kalanın Okuyacağı Dua
Rasulullah (sav) buyurdu:

"Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. o çok yüce ve pek büyük olan Allah'ın yardımı olmadan hiçbir güç ve kuvvet yoktur."

Kaynaklar: 

365 Gün dua, Mehmet Oruç, Arı Sanat, 2012
Ansiklopedik Büyük Dua Kitabı, Rauf Pehlivan, 2003
Diyanet İşleri Başkanlığı
Kasr-ı Arifan Dergileri
Mecmûatul- Ahzab, Ahmed Ziyâüddin Gümüşhanevi
Miftahü'l Kulûb, Kalplerin Anahtarı, M. Nuri Şemseddin Nakşıbendî, Bedir Yayınevi, 2001
Seadeti Ebediyye

YUKARIDAKİ VEYA BAŞKA DUA VE DESTEK ALMAK İSTİYORSANIZ GÜRHAN ARICI'NİN 9 YILLIK TECRÜBESİYLE ŞİFAYA KAVUŞUN.


YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDEN UZAKLAŞMADAN VEYA KONYA MERAM MERKEZİMİZDE METAFİZİK VE BİOENERJİ UZMANI  GÜRHAN ARICI Yİ DAVET EDEREK BULUNDUĞUNUZ TÜM NEGATİF ETKENLERİ VE PROBLEMLERİ ÇÖZÜN.
İMKANSIZLIK SADECE YÖNTEM VE TECRÜBE EKSİKLİĞİNDENDİR.