sedef hastalığı tedavisi bitkisel

Psoriazis (Sedef hastalığı) 


Psoriazis epidermisin aşırı proliferasyonu ile karakterize kronik "papuloskuamoz" hastalıktır. Vakaların çoğunun kendine has bir klinik görünümü vardır fakat birçok ati pik tablo görülebilir. Bu lezyonlarin ortak noktası ortası gümüşi bir pullanma gösteren küçük eri temli papuller seklindeki uniter lezyonlaridir.


Bu papuller, plaklar oluşturacak şekilde birleşirler. Gümüşi pullanmalar parakeratotik stratum korneum içinde notrofiller icerir. Notrofiller Zumbuch'un akut pustuler psoriazisinde deride pustul, hatta "pul golcükleri" oluşturacak kadar yoğun olabilir. Psoriazis vulgaris' in pullanan plakları diz ve dirsekler gibi travma ve sürtünmeye açık bölgelerde daha sıktır, fakat saçlı deriyi veya diğer bölgeleri de tutabilirler. El, ayak ve tırnaklar etkilenebilir. Bu hastaların hayati tehdit edici ya da von Zumbusch formundaki gibi tüm vücutta pustuller, ateş, elektrolit bozuklukları ve periferik notropeniyle seyreden eritroderma oluşturmayan kronik ve oldukça stabil bir psoriazis formu vardır.


Tedavi edilmeyen ağır hastalarda hipoalbuminemi, elektrolit kaybı ve sepsisten olum oluşabilir. Inverse psoriazis' te plaklar baslıca intertriginoz bölgeleri tutarlar. Hallopeau'nun acrodermatitis continua' sinda psoriazis el ve ayaklara sinirlidir. Gebelikte alevlenen psoriazis yanlışlıkla "kaçınılması gereken bir terim olan" "impetigo herpetiformis" seklinde isimlendirilir. Streptokok enfeksiyonlarından sonra hastalıkta alevlenme olabilir. Bir bölgeye uygulanan travma burada lezyon olusumuna sebep olabilir (Koebner işareti). Gümüşi pulların kazınması toplu iğne ucu seklinde kanama noktalarinin belirmesine yol acabilir (Auspitz işareti). Andrew'nun pustuler bakterid' i avuç ici ve ayak tabanlarına lokalize pustuler bir dermatit seklidir. Bu lezyonun pustuler psoriazis ile tartışmalı bir ilişkisi bulunur ve sistemik antibiyotik tedavisine cevap verisiyle ayirdedilir.


Sedef hastalığı, kronik bir rahatsızlıktır!


Sedef hastalığı çeşitli biçimlerde ortaya çıkabilen, tekrarlayıcı, kronik bir deri hastalığıdır. Deride tipik olarak üzeri sedef rengi pullarla kaplı kızarık alanlar mevcuttur. Derinin üst katmanı (epidermis) aşırı derecede büyümekte, kalınlaşmaktadır.


Oldukça sık görülen bir deri hastalığıdır. Toplumun yaklaşık %1-2 sinde görülür. Hemen her yaşta görülebilmesine rağmen 15-35 yaş arasında daha sık rastlanmaktadır.


Hastalık zaman zaman şiddetlenir, zaman zaman bulgular azalır. Ailesel yatkınlığı olan kişilerde daha sık görülür. Vücudun her tarafında küçük belirtileri ortaya çıksa da büyük parçalar daha çok gövde, dirsek, diz, kafa derisinde, derinin kat yerlerinde ve tırnaklar da ortaya çıkar.


Normal şartlarda deri yaklaşık bir ayda kendini yeniler. Ancak sedef hastalığında bu süre birkaç güne kadar inmiştir ve ölü deri hücrelerindeki artış kalın plaklar oluşturmaktadır.


Deri yüzeyine zarar veren yaralanmalar, kesikler, yanıklar, böcek sokmaları hastalığı alevlendirebilir. Kanser tedavisinde kullanılan bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar, romatizmal eklem hastalığı, viral veya bakteriel enfeksiyonlar, alkol kullanımı, şişmanlık, güneş ışığından yararlanamama veya aşırı güneş ışığı alma, stres, genel sağlık durumu bozuklukları, çok soğuk iklim de alevlendirici etkenlerdendir.


Sedef hastalığı bulaşıcı değildir.


Belirtiler

Deri Döküntüleri: Kuru, kızarık, keskin sınırlı, genellikle gümüş-sedef renkli pullarla kaplı, kazındığında tabaka tabaka kalkan ve toz gibi beyazlaşan, alttaki zeminde ise küçük kanayan noktacıklar bırakan oluşumlardır. Daha çok gövde, dirsek, diz, kafa derisinde, derinin kat yerlerinde yerleşmişlerdir.


Tırnak Belirtileri: Hastaların yaklaşık yarısında el tırnaklarında daha az bir kısmında ise ayak tırnaklarında toplu iğne başı büyüklüğünde çukurlaşmalar, tırnakta kalınlaşma, sararma görülmektedir.


Kaşıntı: Eklem yerlerinde ağrı ve yanma olabilir.

Sedef Hastalığının Ruhsal Sebepleri:

1.İnsanlara güvensizlik

2.Ailevi problemler

3.İklim koşulları(Akdeniz iklimi)

4.Düşüncede tutarsızlık

5.İkilem(Dilemma)

6.Bilinçaltında yatan düşünceler
 

SEDEF HASTALIĞI FİZİKSEL BİR HASTALIK OLMASINA RAĞMEN RUHSAL ETKENLERİNDE BERABERİNDE DERİDE YOL AÇTIĞI VE YÜZLERCE ÇEŞİTİ OLAN BİR HASTALIK SEDEF HASTALIĞINIZA  ETKİLİ ALTERNATİF TIP TEKNİKLERİYLE  DESTEK ALMAK İSTİYORSANIZ GÜRHAN ARICI'NİN 9 YILLIK TECRÜBESİYLE ŞİFAYA KAVUŞUN.


YAŞADIĞINIZ ŞEHİRDEN UZAKLAŞMADAN VEYA KONYA MERAM MERKEZİMİZDE METAFİZİK VE BİOENERJİ UZMANI  GÜRHAN ARICI Yİ DAVET EDEREK BULUNDUĞUNUZ TÜM NEGATİF ETKENLERİ VE PROBLEMLERİ ÇÖZÜN.
İMKANSIZLIK SADECE YÖNTEM VE TECRÜBE EKSİKLİĞİNDENDİR.