Mübin Duasının Arapça Türkçe Okunuşu

Mübin Duası Arapça Okunuşu,Mübin Duası Arapça Yazılışı,Mübin Duası Nasıl Okunur?

Mubin duası yasin suresi ile beraber okunan etkili bir duadır. Bilindiği gibi Yasin suresinde yedi yerde “mübin” kelimesi geçmektedir.Bunlar 12,17,24,47,60,69 ve 77. ayetlerdir.

Mubin duası adıyla bilinen bu dua bir çeşit hacet duasıdır.Dünyevi ve uhrevi her türlü dilek vehacetlerin yerine gelmesi,sıkıntı,keder ve her türlü elemlerin gitmesi için niyet ederek,Yasin Sures’ndeki,her “mübin”le biten ayetten sonra 3,5 veya 7 defa bu dua ihlasla okunursa,Allah,dua eden kulunun dileğini yerine getirir
Mühim işlerin kolaylıkla halledilmesi için Yâsin Suresi arka arkaya dört defa okunmalıdır. Yalnız her "mübîn" ayeti okununca yedişer defa "Mubîn Duası" okunmalı.

Mubin Duası Arapça : 
Mubin Duası Arapça-Türkçe Okunuşu

Mubin Duası Türkçe Okunuşu:
Sübhânel müneffisi an külli medyün sübhânel müderrici an kulli mahzun sübhâne men ceale hazâinehy beynel kâfi ven nun sübhâne men izâ erâde şey’en en yekule lehu kün fe yekun yâ müferriicü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric yâ müferricü ferric ferric annî hemmi ve ğammî fercen âcilen ğayra âcilin bi rahmetike yâ erhammerrâhımiyn